Kardirada


2022 aasta kevadeks valmivad Porsche Ringil täiendavad rajalõigud olemasoleva ringraja sisse stardisirge lähedusse. Uued lõigud koos olemasoleva ringrajaga loovad hulga täiendavaid kasutusvõimalusi, seal hulgas ringrajakompleksi kasutamise võimaluse kardirajana ja seda nii hobikartidele kui võistluskartidele. 

Rajatava kardiraja pikkus on ligikaudu 1 kilomeeter ja laius sama nagu olemasoleval ringrajal ehk siis 12 meetrit, kurve on kokku 15, millest 9 pöörab vasakule ja 6 paremale. Tegemist on kiire ja põneva rajaga. Raja projekteerimisel on väga olulisel kohal olnud turvalisus, mistõttu on väljasõidualad suured. Kuna kardirada saab sõita nii vastu- kui päripäeva on korraga tegemist sisuliselt kahe erineva rajaga 

Kevadeks 2022 on meil kohal ka tuliuued hobikardid, millega saab sõitma tulle pea igaüks. Hobikardiga sõitmise võimalus suurendab meie teenuste paketti, seal hulgas avab võimaluse sõita ka neil, kel juhiloa puudumise tõttu „päris ringrajal“ sõita ei õnnestu. 

Kardiraja ehitamist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest €199 960-ga.