Uued müra mõõtmise reeglid alates 02.07.2018

28.06.2018Alates 02.07.2018 kehtivad auto24ringil uued müra mõõtmise normid.

Autode staatiline test

Müra mõõtmine toimub staatilise testina kasutades käsimüramõõdikut. Müra mõõtmise võimaldamiseks peab sõidukil olema töökorras tahhomeeter.Auto müra mõõdetakse 0,5 meetri kaugusel väljalasketorustikust 45-kraadise nurga all hetkel kui mootori pöörded on 6,000 rpm. Juhul kui sõidukil on kaks väljalaske torustiku otsa toimub mõõtmine kahe otsa vahel punktis kus lõikuvad torustiku pikiteljest 45-kraadise nurga all moodustatud sirged. Maksimaalseks lubatud müraks staatilisel testil on 108 dB (A).

 

Mööduva müra test

Ühelgi hetkel ei tohi ringraja territooriumil liikuva sõiduki poolt tekitatav müra ületada 113 dB (A). Ringrajal liikuva sõidukile, mille möödumisel mõõdetud müra ületab toodud normi näidatakse musta lippu, mis tähendab kohustust alustatud ringi lõpus ringrajalt maha tulla. Ringrajal sõitmiseks peab sõiduk täitma nii staatilise kui mööduva müra testi nõuded. Kui vähemalt üks normidest on ületatud, ei ole sõidukiga ringrajal liiklemine lubatud.


Mootorrataste staatiline test

Müra mõõtmine toimub staatilise testina kasutades käsimüramõõdikut. Müra mõõtmise võimaldamiseks peab sõidukil olema töökorras tahhomeeter. Mootorrataste müranormid ja protseduurid laienevad kõikidele sõidukitele, millele on kasutusel mootorratta mootor. Mootorratta müra mõõdetakse 0,5 meetri kaugusel väljalasketorustikust 45-kraadise nurga all. Juhul kui sõidukil on kaks väljalaske torustiku otsa toimub mõõtmine kahe otsa vahel punktis kus lõikuvad torustiku pikiteljest 45-kraadise nurga all moodustatud sirged. Maksimaalseks lubatud müraks staatilisel testil on 108 dB (A). Mõõtmine viiakse läbi mootori pööretel, mis on toodud järgnevas tabelis:

Mootori kubatuur, cc

1 silinder

2 silindrit

3 silindrit

4 või rohkem silindrit

250 cc (4 takti)

5 500

8 500

 

 

300 cc (4 takti)

 

7 000

 

 

400 cc (4 takti)

5 000

6 500

7 000

8 000

600 cc (4 takti)

5 000

5 500

6 500

8 500

750 cc (4 takti)

5 000

5 500

6 500

8 500

750+ cc (4 takti)

4 500

5 000

5 000

7 000

125 cc (2 takti)

7 000

 

 

 

250 cc (2 takti)

 

7 000

 

 

500 cc (2 takti)

 

5 500

7 000

7 000

 

Mööduva müra test

Ühelgi hetkel ei tohi ringraja territooriumil liikuva sõiduki poolt tekitatav müra ületada 113 dB (A). Ringrajal liikuva sõidukile, mille möödumisel mõõdetud müra ületab toodud normi näidatakse musta lippu, mis tähendab kohustust alustatud ringi lõpus ringrajalt maha tulla.

 

Ringrajal sõitmiseks peab sõiduk täitma nii staatilise kui mööduva müra testi nõuded. Kui vähemalt üks normidest on ületatud, ei ole sõidukiga ringrajal liiklemine lubatud.