HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Audru ringrada on liitunud hea tahte kokkuleppega Covid-19 leviku tõkestamiseks. 

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

·       külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

·       kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

·       siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

·       desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

·       sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

·       personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

·       tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

·       haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

·       haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

·       osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.